sipka celoplastové septiky

linka

1

1


Septik se zařazuje jako první stupeň čištění, nejčastěji před zemním filtrem nebo vegetační čistírnou. Zachycené nečistoty v anaerobně (bez přístupu vzduchu) rozkládají mikroorganismy. Nesmějí do něho být přiváděny dešťové a drenážní vody.

sipka Popis septiku

Septiky jsou stavebně jednoduché a provozně nenáročné čistící objekty. Celoplastové septiky jsou vyrobeny z integrálního svařovaného polypropylenu. Uvnitř jsou rozděleny přepážkami a nornými stěnami na tři komory, do každé komory je umožněn přístup pro vyklízení zachyceného kalu. Nepochůzná víka jednotlivých komor jsou vyrobena z polypropylenu. Naše septiky jsou navrženy dle ČSN 75 6402 a schváleny Státním zdravotním ústavem.

sipka Doprava septiku

Během dopravy je nutno septik ukotvit k ložné ploše, při zvedání je nutné septik vázat pouze za kotvící místa. Polypropylen s klesající teplotou křehne, proto se nedoporučuje manipulace s ním při teplotách pod 5°C.

sipka Osazení septiku do terénu

Septik se osazuje na betonovou desku o síle 100-200mm (podle únosnosti terénu a je nutné jej po předchozím rozepření obsypat. Při obsypávání je třeba v septiku udržovat hladinu vody cca 50-100cm nad výškou obsypového materiálu. Pro osazení septiku do větší hloubky lze objednat plastový nástavec.

typ CSK1 CSK2 CSK3 CSK4
EO 5 8 11 16
D 2 000 2 300 2 600 2 750
H 1 800 2 300 2 300 2 800
H1 1 350 1 600 1 600 2 050
H2 1 300 1 550 1 550 2 000
H3 300 300 300 300
d 110 160 160 160
   
EO – počet připojených obyvatel  Rozměry jsou uvedeny v mm
  

sipka Připojení septiku k potrubí

Septik se propojí s nátokovým a odtokovým potrubím přesuvkami. Je nutné jej odvětrat samostatným nebo alespoň nátokovým potrubím nad střechu připojeného objektu nebo odvětrávacími komínky 500mm nad terén.

sipka Provoz a údržba

Septik je třeba vyvážet, pokud vrstva kalu v něm dosáhne 1/3 užitečné výšky (jedné třetiny výšky hladiny vody v septiku ode dna), nejméně však jednou za rok. Usazený kal je třeba odsát ze všech tří komor. Kal se obyčejně odváží k likvidaci na městskou čističku odpadních vod. Po odčerpání kalu musí být v septiku ponecháno minimálně 15cm vrstvy kalu jako kal očkovací. Při práci je třeba dodržovat zásady hygieny, používat ochranné pomůcky, ošetřit i drobná poranění.

sipka Kvalita vody na odtoku

Snížení přiváděného znečištění se pohybuje kolem 40%. Voda na odtoku ze septiku je mírně zakalená, neobsahuje kyslík a zapáchá.

 sipka Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje, nevztahuje se na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží. Ke každému septiku je dle ČSN 79 0905 vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže.

sipka Na přání zákazníka

• Změníme umístění a průměry nátokového a odtokového potrubí
• Dodáváme plastový nástavec
• Vyrobíme septik v provedení pro spodní vodu
• Vyrobíme atypický septik
• Dodáme pochůzný ocelový kryt
• Provedeme záruční a pozáruční opravy
 

linka
   
Copyright © BALAST s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU. WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )