sipka zemní filtry a filtrace

linka
1

sipka Použití

Zemní filtry slouží jako druhý stupeň čištění komunální odpadní vody po předchozím průchodu vícekomorovým septikem. Výhodou zemních filtrů je to, že nevyžadují téměř žádnou obsluhu a přívod elektrické energie. Zemní filtry nevyžadují stalý provoz a tak se dobře hodí k rekreačním objektům i rodinným domům. Výstupní hodnoty jsou srovnatelné s hodnotami biologických čistíren.

sipka Rozměry

Rozměry zemního filtru uvedené v nabídkovém prospektu jsou identické s údaji ČSN 756402 a byly navrženy ve spolupráci s firmami Hydroprojekt a.s. a VÚV Praha.

  

sipka Složení

Zemní filtr se skládá z vodotěsné plastové nádrže jejíž rozměry jsou uvedeny v tabulce, rozvodu nátokového a sběrného potrubí odvětrávacího potrubí, tříděný plavený písek a štěrkový obsyp potrubí.

sipka Užívání a obsluha

Zemní filtr nevyžaduje obsluhu ani přívod elektrické energie, pouze je nezbytné udržovat řádně průchodné odvětrávání-zejména v zimě a dle vodoprávního rozhodnutí v souladu s obecně závaznými předpisy sledovat jakost vypouštěné odpadní vody v kontrolní šachtě. Je nutné předepsaným způsobem užívat první stupeň čištění-septik, aby se zabránilo nadměrnému zanášení zemního filtru. Je zakázáno do filtru přivádět jiné znečištění, zejména vodu z okapů, odpadní vodu znečištěnou ropnými látkami nebo tuky apod..

  

počet EO plocha průtok délka šířka výška písek štěrk

osob m2 m3/den m m m m3 m3
ZF-1 5 5,5 0,75 3 2 1,3 3,85 3,3
ZF-2 8 8,8 1,2 3,6 3 1,3 8,47 12,32
ZF-3 11 12,1 1,65 4,7 3 1,3 8,47 7,26
ZF-4 16 17,6 2,4 6,5 3 1,3 12,32 10,56
 
linka
Copyright © BALAST s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU. WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )