sipka ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD AF 3 – AF 50

linka

sipka POUŽITÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD AF

ČOV - AF domovní čistírny odpadních vod slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, hotelů, penzionům, chat, komerčních prostorů.

sipka POPIS ZAŘÍZENÍ:  ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

základ ČOV tvoří válcová plastová jímka zakrytá betonovým, nebo plastovým víkem. V nádrži je umístěna technologická část vystrojení tzn. rozvod vzduchu v plastovém provedení, rozvod čisté vody s ventilem pro odkalování rovněž v plastovém provedení, provzdušňovací elementy, čerpadlo pro čerpání čisté vody i kalu. V nádrži ČOV může být i umístěn kryt dmychadla pro zásobování ČOV tlakovým vzduchem.

Pro snazší přístup a kontrolu dmychadla se doporučuje možnost umístění dmychadla, mimo nádrž tzn. kůlna, garáž, technické zázemí rodinného domu, sklep apod. Čistící proces je řízen el. rozvaděčem s naprogramovaným systémem,umístěným mimo jímku čov. Pro napájení rozvaděče postačí kabel pro jednofázové napětí s jištěním 10 A a proudovým chráničem.

sipka PROVOZ ZAŘÍZENÍ:  ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

po správném připojení nátoků a odtoků, po odborném zapojení el. rozvaděče oprávněnou osobou je možné zařízení spustit. Vlastní obsluha zařízení spočívá ve vizuální kontrole panelu rozvaděče. Přečerpávání kalu obsluhou je závislé dle varianty pořízené ČOV – buď jednou za cca 4 – 6 měsíců (AF-B), nebo za rok (AF-A). Další úkony jsou spojené s údržbou čerpadla a dmychadla dle návodu výrobce obou komponentů.

sipka VÝHODY A PŘEDNOSTI ČOV – AF ( ČISTičky ODPADNÍCH VOD )

 • jednoduchá konstrukce a malé rozměry
 • nízká cena zařízení díky optimalizaci technologie a agregátů
 • nízká energetická náročnost zařízení
 • odolnost nerovnoměrných nátokům
 • minimální náročnost na zemní práce a prostor
 • možnost výběru provedení ČOV podle četnosti manipulace s kalem
 • jednoduchá a časově nenáročná obsluha ČOV
 • bez zápachového chod ČOV i manipulace s kalem
 • zakrytí malým víkem průměr 80 cm v úrovni terénu
 • za ČOV není potřeba osazovat kontrolní šachtu na odběr vzorku
 • nejsou použity žádné rotační díly

sipka POPIS ČISTÍCÍHO PROCESU :

Velkou předností a zárukou čisté odpadní vody je diskontinuální proces čištění v tzv. reaktoru SBR. Jeho činnost spočívá v celodenním shromažďování odpadních vod v čistící nádrži. Zde je neustále čištěna působením aerobních bakterii. Po vyčištění a při minimálním nátoku v ranních hodinách je voda přečerpána do vodoteče. Ve všech aktivačních čistírnách je však před odtokem vyčištěné vody potřeba odsadit kal. Tato fáze klidu trvá obvykle 2 h.

KVALITA VYČIŠTĚNÍ – VÝSTUPNÍ PARAMETRY: ÚČINNOST ČIŠŤĚNÍ:
CHSKCR 100 mg/l CHSKcR 95,2%
BSK 5 18 – 25 mg/l BSK 5 97%
NL 18 – 25 mg/l NL 95%
        

 sipka GARANCE ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ :

 • plastové díly - 30 let
 • plastová jímka – 30 let
 • membrány – pryže – aerátory – 4 roky
 • čerpadla, dmychadla – dle údaje výrobce

čistička odpadních vod

OZNAČENÍ, VELIKOST A PROVEDENÍ ČOV:
ČOV AF 3 A
Čistírna odpadních vod typové označení výrobce počet napojených EO nádrž s akumulací (B-bez akum. prostoru)
       

 sipka Tabulka ČOV do 50 EO:
 

TYP EO D (mm) V1 V2 H1 H D1 N1 N2 (mm) El. náročnost (KW) Příkon (W) Napětí (V) D. nátok (m3)
ČOV-AF 3A 3 1100 1315 1315 1530 1850 800 150 110 0,7 30 230 0,45
ČOV-AF 3B 3 900 1315 1315 1530 1850 800 150 110 0,7 30 230 0,45
ČOV-AF 5A 5 1400 1315 1315 1530 1850 800 150 110 1 50 230 0,75
ČOV-AF 5B 5 1100 1315 1315 1530 1850 800 150 110 1 50 230 0,75
ČOV-AF 10A 10 1900 1315 1315 1530 1850 800 150 110 1,7 100 230 1,5
ČOV-AF 10B 10 1500 1315 1315 1530 1850 800 150 110 1,7 100 230 1,5
ČOV-AF 15A 15 2400 1315 1315 1530 1850 800 150 110 2,3 100 230 2,25
ČOV-AF 15B 15 1900 1315 1315 1530 1850 800 150 110 2,3 100 230 2,25
ČOV-AF 20 20 2000 1500 1500 2000 2400 2x800 150 150 2,5 150 230 3
ČOV-AF 25 25 2300 1500 1500 2000 2400 2x800 150 150 3,5 150 230 3,75
ČOV-AF 35 35 2500 2000 2000 2215 2500 2x800 150 150 4,5 200 230 4,2
ČOV-AF 50 50 3000 2850 2850 3100 3500 2x800 150 150 5 200 230 7,5

Cert.by TÜV evid.č. 1O17-CPD-01.264.765/10/02/05/0

čistička odpadních vod čistička odpadních vod

 sipka ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - ceník
 

typ počet EO el. náročnost KW příkon W cena bez DPH
ČOV-AF 3B 3 0.7 30 39.500. Kč
ČOV-AF 5B 5 1 50 41.800.- Kč
ČOV-AF 10 B 10 1,7 100 51.500.- Kč
ČOV-AF 15 B 15 2,3 100 62.300. -Kč
ČOV-AF 20 20 2,5 150 92.400. Kč
CO V AF 25 25 3,5 150 98.200. Kč
ČOV-AF 35 35 4,5 200 140.150. -Kč
ČOV AF 50 50 5 200 196.700. Kč
   
Copyright © BALAST s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU. WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )